вторник, 16 юни 2020 г.

Направете своя избор сега - във Факултет “Бизнес и мениджмънт”! 
За учебната 2020/2021 г. ФБМ обявява прием в бакалавърските програми:
Кандидатствайте на https://online.uni-ruse.bg по всяко време или се
свържете с "Прием нови студенти" на 0887 592 349 (от 09 до 17 часа).


Факултет "Бизнес и мениджмънт"
Русенски университет "Ангел Кънчев"

Няма коментари:

Публикуване на коментар