петък, 10 юли 2020 г.

„Дигитален мениджмънт и иновации“ – 5 факта за специалността на бъдещите иноватори

1. „Дигитален мениджмънт и иновации“ е първата в България специалност, която подготвя професионалисти за бъдещето с необходимите организационни и дигитални умения, аналитично и иновативно мислене.
2. Обучението в специалност „Дигитален мениджмънт и иновации“ е дистанционно и може да работите паралелно с придобиване на важни за икономиката на бъдещето умения:

3. Ще се научите, как да управлявате умело дигитално-иновационните процеси в организации от различни сектори и мащаби.
4. Ще се подготвите за работа в условията на: дигитални трансформации и иновации, динамична среда, стопански риск, Индустрия 4.0 и следващите генерации.

5. Ще избирате с увереност своята професионална реализация като: координатор, мениджър, анализатор, консултант, иноватор…, отговарящ за проектиране, адаптиране, реализиране на авангардни бизнес модели.За информация, относно кандидатстване и записване: Русенски университет "Ангел Кънчев" гр. Русе, ул. Студентска 8, Ректорат, Отдел "Прием на нови студенти"0887 592 349 
Ако се нуждаете от допълнителни уточнения, може да се обърнете към гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg; 0896766447

Няма коментари:

Публикуване на коментар