петък, 10 юли 2020 г.

ФБМ получи много високи оценки за три бакалавърски специалности в дистанционна форма на обучение

Русенският университет има капацитет да обучава студенти по 3 бакалавърски специалности в дистанционна форма на обучение:


Факултет "Бизнес и мениджмънт" премина успешно през процедури за програмни акредитации на професионални направления 3.7 „Администрация и управление“ и 3.8. "Икономика". Постоянната комисия по стопански науки и управление, към Националната агенция за оценяване и акредитация, постави много високи оценки - над 9 по десетобалната система.
Специалности "Бизнес мениджмънт" и "Икономика" се предлагат и в редовна форма на обучение.

Няма коментари:

Публикуване на коментар