вторник, 21 юли 2020 г.

Научна беседа с предприемача Валерия Великова – възпитаник на Факултет „Бизнес и мениджмънт“

На 21. юли 2020 г. се проведе среща като част от научните проучвания във Факултет „Бизнес и мениджмънт“, свързани с подпомагане на фирменият растеж с права върху интелектуална собственост.
Научен екип от катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ посети Пеликан ЕООД, гр. Русе с управител г-жа Валерия Великова. Тя посрещна докторантката по научна специалност "Икономика и управление" и нейния научен ръководител в производствените помещения, като нагледно представи как фирмата произвежда връхно дамско облекло.
За научния екип на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ бе истинско удоволствие да открие, че г-жа Валерия Великова е завършила специалност „Индустриален мениджмънт“ именно в Русенския университет.


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар