петък, 12 февруари 2021 г.

Обсъждане на възможности за стартиране на междупоколенчески семейни бизнеси по INTERGEN

 На 12. февруари 2021 г. студенти от специалността "Бизнес мениджмънт" към факултет "Бизнес и мениджмънт" на Русенския университет "Ангел Кънчев", проведоха интензивни обсъждания по дисциплината Планиране и прогнозиране, свързани с възможностите за преодоляване на негативните последици от COVID-19 и чрез междупоколенчески бизнеси по INTERGEN. В условия на засилваща се дехуманизация, семейството се оказва основната клетка в обществения организъм.


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg


Няма коментари:

Публикуване на коментар