сряда, 24 февруари 2021 г.

Научен семинар за насърчаване на вътрешното предприемачество в отдел Логистика на Linamar, гр. Русе

 На 24. февруари 2021 г. екип от научни работници към факултет "Бизнес и мениджмънт" на Русенския университет "Ангел Кънчев" проведе семинар за насърчаване на вътрешното предприемачество в отдел Логистика на Linamar, гр. Русе. Под ръководството на доц. д-р Даниел Павлов, докторант Деница Филева успешно представи специално подготвена методика за провеждане на това обучение. Обратната връзка показа висока удовлетвореност у курсистите. Допълнителен фактор за успешно провеждане на семинара бе и факта, че повечето от тях са възпитаници на Русенския университет и проявяват желание за ползотворно взаимно сътрудничество.


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg


Няма коментари:

Публикуване на коментар