понеделник, 26 април 2021 г.

Факултет "Бизнес и мениджмънт" кани участници в научната сесия за студенти, докторанти и млади учени

Студенти и докторанти от Факултет "Бизнес и мениджмънт" ще участват в сесията, която е част от 60-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето - IV“.

Срокове:

- до 11.05.2021 г. заявка за участие на адрес https://forms.gle/XNHUuRQo5mcRZp4A8

- до 17.05.2021 г. подаване на доклада https://forms.gle/xtiKfhiwipiEJSWy7 (шаблон за доклада)

- до 19.05.2021 г. подаване на презентацията https://forms.gle/agvzXkZRXHLabjhv6 (шаблон за презентациятаtemplate)

- 20.05.2021, 14:00 ч. откриване на сесията във виртуална зала https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/vme-m6r-mjt.


Важна информация:

Докладите могат да бъдат на английски и/или български език.

Само доклади на английски език могат да участват в класирането „Best Paper”!

Общ обем - 6 стр., вкл. резюмето.

Моля, използвайте приложените шаблони и спазвайте изискванията за форматиране на докладите, описани подробно в поканата.


За контакт:

гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg; 082 888 776

Кристиян Бонев, s195035@stud.uni-ruse.bg


Няма коментари:

Публикуване на коментар