вторник, 13 април 2021 г.

Виртуално посещение на семейна фирма като част от учебния процес във Факултет "Бизнес и мениджмънт"

На 13. април 2021 г. се проведе виртуално посещение. Благодарение на виртуалните учебни зали студентът Инан Юксел представи своята семейна фирма по време на дисциплината Застраховане на студенти от специалностите "Бизнес мениджмънт" и "Индустриален мениджмънт". След като обходи всички помещения с включена камера, той поясни как в семейната им фирма се управлява застрахователния риск. В условия на COVID-19 се оказа, че фирмата успешно оцелява чрез "лоялност към клиенти и доставчици".


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар