петък, 14 май 2021 г.

Участие на студенти и преподаватели от катедра "Икономика" в 25-та юбилейна студентска научно-практическа конференция "Глобални и регионални измерения на международните икономически отношения"

На 14 май 2021 г. се състоя 25-та студентска научно-практическа конференция „Глобални и регионални измерения на международните икономически отношения, проведена с участието на четири български и четири чуждестранни университета. Традиционният вече форум се провежда за шеста поредна година по силата на сключения през 2015 г. Меморандум за сътрудничество между катедра „Икономика“ при РУ „А. Кънчев“, катедра МИО при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов и катедра МИО при ИУ-Варна. Тази година в организацията на конференцията се присъедини и катедра "Световна икономика" при Ростовски държавен икономически университет - Ростов, Русия. 


Конференцията се проведе в електронна среда и бе официално открита от домакините в лицето на доц. д-р Здравко Любенов, ръководител на катедра МИО при СА „Д. А. Ценов“. Той припомни историята на форума, започнал като събитие, дискутиращо теми от международните инвестиции и в последствие разширил своя обхват с други аспекти на международните икономически отношения, като придобива сегашния си формат на конференция с участието на няколко български и чуждестранни университети, сред които – РУ ,, А. Кънчев“, ИУ-Варна, Ростовски държавен икономически университет – Русия, представители на УНСС, Държавен университет „Шота Руставели“ – Батуми, Грузия, Университет по икономика и право, Виетнам, Университет по приложни науки ISMA – Рига, Латвия, чийто разработки на английски език предизвикаха оживени дискусии.

От името на ръководството приветствие от страна на домакините поднесе и заместник-ректора доц. д-р Румен Ерусалимов, който насърчи усилията на академичния състав да предизвиква студентите и докторантите да работят по актуални теми, дори и в тази сложна обстановка.

Доц. дин Евгения Медведкина, ръководител катедра „Световна икономика“ при Ростовския държавен икономически университет-Русия поздрави участниците, като отбеляза, че в работните секции на конференцията ще бъдат представени резултатите от научните трудове на докторанти, магистри, бакалаври, обхващащи широк набор от въпроси относно формирането на нова архитектура на световната икономика. 

Доц. д-р Георги Маринов, ръководител на катедра МИО при ИУ-Варна даде висока оценка за организацията и  провеждането на тази традиционна конференция, която за него е огромно постижение и изключителна ценност за науката от гледна точка на младите хора.

Гл. ас. д-р Даниела Илиева отправи поздравления и пожелания за успех на участниците в конференцията от името на проф. дин Дянко Минчев, ръководител катедра „Икономика“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Тя подчерта, че тази година форумът е предизвикал изключителен интерес, което е доказателство за неговата устойчивост и нарастваща привлекателност за научна изява.

Работата продължи в онлайн среда в четири секции, като участниците представиха своите разработки в девет тематични направления – Международни икономически кризи; Международни инвестиции; Международни финанси; Международен туризъм; Международен маркетинг; Международна интеграция и търговия; Международно управление на хората; Кръгова икономика; Влиянието на пандемията Ковид-19 върху международните икономически отношения.


От катедра „Икономика“ участваха доц. д-р Дафина Донева, гл. ас. д-р Даниела Илиева, един докторант и двама студенти от втори курс, специалност „Икономика“, които представиха своите доклади. Научният доклад на докторант Георги Георгиев бе на тема: „Фактори за дефлацията в България през 2020 година и ефектите за икономиката“. Бедрие Мустафова представи разработка на тема „Кризата с COVID-19 и развитието на кръговата икономика“, а Ремизе Моллаали представи резултатите от научната си разработка на тема: „Преход към кръгова икономика – отражение върху бизнеса“. Научните разработки от форума ще бъдат публикувани след рецензиране в електронен формат на страницата на конференцията. 

Откриването на конференцията и приветствията можете да видите тук.


За контакт: гл. ас. д-р Даниела Илиева, dgilieva@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар