вторник, 25 май 2021 г.

Гост-лектор и магистри от Босна проучиха възможности за обучение в катедра "Бизнес развитие и иновации"

На 25 май 2021 г., в рамките на програма "Еразъм+", в катедра "Бизнес развитие и иновации”, бе проведена среща с гост-лектор, преподавател по “Финансов анализ и стратегии” д-р Лейла Скопляк от Международен Университет на Травник, Босна.


Посещението е организирано от доц. д-р Емил Папазов и доц. д-р Людмила Михайлова - академични координатори по програмата. Гостите бяха приветствани от   доц. д-р Павел Витлиемов, ръководител на катедра “Бизнес развитие и иновации”.

Д-р Лейла Скопляк, маг. Селма Отузбир-Мечан и маг. Лейла Мужик-Дуракович, проявиха интерес към обучението и международния обмен на докторанти по икономика и управление и студенти по индустриален мениджмънт. 

За контакт: доц. д-р Людмила Михайлова, lmihaylova@uni-ruse.bg
Няма коментари:

Публикуване на коментар