понеделник, 17 май 2021 г.

Въпроси и отговори за специалност “Икономика”

 


Какво ще уча?
Икономиката е наука за избора, който хората правят в условията на неограничени желания и ограничени ресурси. Изборът често има паричен израз. Някои дисциплини се фокусират върху него, но икономиката е повече от това. Изборите, които правим, могат да бъдат важни, дори когато не засягат чисто финансови въпроси.


А по-конкретно?
През първите две години ще учите фундаментални дисциплини като микро- и макроикономика. Те са предимно теоретични и имат за цел формирането на икономическо мислене. След това акцентът се измества върху приложните дисциплини. Те имат по-практическа насоченост и добавят знания, които са ориентирани към решаването на проблеми в конкретни области. Пример за това са счетоводните и финансовите дисциплини.
Учебните планове за специалност “Икономика” са достъпни онлайн за редовна и дистанционна форма.

Кой провежда обучението?
Преподаватели от различни възрасти със звания от доктор до професор. Нашият екип покрива изцяло обучението със собствени кадри. Това осигурява регулярност на графика и надеждност на учебния процес. Пряко отговорна за специалността е катедра “Икономика”, която е част от факултет “Бизнес и мениджмънт” на Русенския университет. Връзката преподавател-студент е предпоставка за добро образование, затова ценим и прилагаме индивидуален подход в общуването със студентите.

Какви са възможностите за стажове и мобилност?
Работим заедно със счетоводни къщи, банки и други финансови институции от Русе и региона. Студентите имат практически занятия на място и възможност за стаж още по време на обучението.
Те могат също да учат и правят стажове в чужбина. Университетът е много активен по програма “Еразъм” и има партниращи организации от страни в Европейския съюз и извън него. Програмата финансира студентска мобилност за период от седмица до година в рамките на следването. Специален отдел помага на студентите с информация и подготовката на документи.

Какво ще правя след като завърша?
Пряката реализация е в счетоводни къщи, банкови клонове и централи, застрахователни дружества, други финансови посредници и отдели в производствени предприятия. Съвременната икономика е динамична, някои дейности и професии изчезват, а на тяхно място се появяват други. Подготовката при нас дава широка основа за развитие, целта ни е завършилите студенти да бъдат гъвкави и да се адаптират бързо към промените. Ученето става непрекъснат процес и се прехвърля от университета на работното място. Специалност “Икономика” е стъпка в правилната посока, която ще Ви помогне по-лесно да направите следващите.


Колко струва обучението в специалност “Икономика”?
Попитайте за семестриалната такса на тел. 082888737. 
Студентите редовно обучение имат възможност и за месечна стипендия. Към университета са налични общежития, които са на разположение на достъпни цени за студенти, които не са от Русе.

Как да кандидатствам?
Онлайн на https://online.uni-ruse.bg по всяко време и на 0887 592 349 от 9 до 17 часа всеки работен ден.

Какво да правя, ако имам още въпроси?
Пишете на:

  • Гл. ас. д-р Петър Пенчев на ppenchev@uni-ruse.bg
  • Гл. ас. д-р Александър Косулиев на akosuliev@uni-ruse.bg
Очакваме Ви!

Няма коментари:

Публикуване на коментар