вторник, 5 април 2022 г.

ФБМ организира Академия за жени предприемачи

Русенският университет и преподаватели от Факултет "Бизнес и мениджмънт" имат удоволствието да подпомогнат реализацията на най-инициативните и амбициозни дами, като организира  в партньорство с Американското посолство у нас Академия за жени предприемачи (Academy for Women Entrepreneurs – AWE).

Концепцията за създаване на тази академия е разработена от Бюрото за образование и култура към Държавния департамент на САЩ. Целта й е предоставяне възможност на жени с бизнес идея да развият нужните за стартиране на успешен собствен бизнес умения и ресурси. Обучението се провежда на матерния език на участничките, но осигурените от Държавния департамент материали са на английски език. 
С подкрепата на подбрани специалисти и успешни предприемачи, по време на обучението всяка участничка изготвя подробен бизнес план (на български език), чрез който мечтаната идея за собствен бизнес придобива реални измерения. В края на обучението всеки бизнес план подлежи на оценяване от специална комисия. Всички участнички получават сертификат за успешно преминато обучение, а най-добрите бизнес планове печелят частично финансиране на стойност между $1000 и $5000. 
https://eca.state.gov/awe 

Допълнителна информация:
Начин и място на провеждане
Обучението в академията ще се провежда предимно дистанционно, като всеки обучаем ще разполага със собствен профил в дигиталната платформа на академията и достъп до богата база от електронни ресурси.

График 
Обучението в академията включва 15 учебни занятия, всяко по 5 учебни часа. Те ще се провеждат един път седмично (събота) с начален час 09.00. Освен това се предвижда и време за самостоятелна подготовка на обучаемите. По време на самостоятелната си подготовка, те имат възможност както за онлайн консултации, така и за изграждане на социални мрежи помежду си. 
Обучението ще се проведе по следния график:

21 май 2022: Тържествено откриване на академията (присъствено, в Русенския университет)
28 май 2022: Starting Your Dream
04 юни 2022: Exploring Your Dream
11 юни 2022: Planning Your Dream
18 юни 2022: Making Your Dream
25 юни 2022: Marketing Your Dream
02 юли 2022: Pricing Your Dream
09 юли 2022: Selling Your Dream
16 юли 2022: Managing Your Dream
17 юли – 9 септември: Самостоятелна подготовка и изграждане на социални мрежи
10 септември 2022: Profiting from Your Dream
17 септември 2022: Keeping Track on Your Dream
18 септември – 11 ноември: Самостоятелна подготовка и изграждане на социални мрежи
12 ноември 2022: Funding Your Dream
19 ноември 2022: Formalizing Your Dream
26 ноември 2022: Turning Your Dreams into Reality
Декември: Тържествено закриване на асамблеята
Лектори – водещи преподаватели от Русенския университет и успели предприемачи.

Цена: Участието в академията е напълно безплатно. Приемът ще се осъществи след подбор по документи и интервю при необходимост.

Условия за участие:
1. Жени на възраст над 20 години;
2. Завършена средна или висша степен на образование;
3. Добро владеене на английски език;
4. Основни компютърни умения – пакет MS Office, Интернет;
5. Идея за стартиране на собствен бизнес или за развитие на съществуващ бизнес.
 
Документи за кандидатстване:
1. Заявление за участие в Академия за жени предприемачи, в което се посочват мотиви за включване в академията, както и бизнес идеята.
2. Актуално CV.

При нужда от допълнителни разяснения относно съвместния проект на Русенския университет и Американското посолство в България, моля изпращайте вашите запитвания до доц. д-р Емил Коцев на следния имейл: 
ekotsev@uni-ruse.bg 

Всички кандидати за участие в академията могат да попълнят заявление за участие (електронен формуляр, който се попълва тук) и да изпратят CV на имейл ekotsev@uni-ruse.bg. 

Краен срок за кандидатстване:  07 май 2022.

Новината подготвиха доц. дн Милена Кирова и доц. д-р Емил Коцев 

Няма коментари:

Публикуване на коментар