четвъртък, 14 април 2022 г.

ФБМ организира научна сесия за студенти, докторанти и млади учени

 

Факултет "Бизнес и мениджмънт" има удоволствието да покани студентите и докторантите да участват в съавторство с научен ръководител (преподавател) в Студентската научна сесия,  която е част от 61-та научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето - V“.

Срокове:

 - до 05.05.2022 г. заявка за участие чрез формуляр

 - до 12.05.2022 г. изпращане на доклада mboneva@uni-ruse.bg;

 - до 18.05.2022 г. изпращане на презентацията mboneva@uni-ruse.bg;

 - 19.05.2022, 14:00 ч. откриване на сесията в зала 2Г.404.

Допълнителна информация:

Докладите могат да бъдат на английски или български език. 

Шаблон за доклада може да се изтегли от тук.

Само доклади на английски език ще участват в класирането за „Best Paper”!

Общ обем - 6 стр., вкл. резюмето.

Повече за конференцията.

За контакт:

гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg; 082 888 776

Няма коментари:

Публикуване на коментар