петък, 30 септември 2022 г.

ФБМ изпрати тържествено Випуск 2022

На 30. септември 2022 г. се проведе промоцията на Випуск 2022. Факултет "Бизнес и мениджмънт" изпрати с тържествена церемония 142 абсолвенти, пет от които са пълни отличници.

Своите дипломи за завършена образователна и квалификационна степен "Бакалавър" получиха 108 млади инженер-мениджъри; бизнес мениджъри; бакалаври по публична администрация; социални работници; икономисти; експерти по национална сигурност, експерти по многостепенно управление на европейски и глобални политики, програми и проекти.

Дипломираха се 34 магистри по: бизнес администрация; мениджмънт на европейски проекти; индустриален мениджмънт; социални дейности; финанси, счетоводство и одит в публичния сектор; финанси, счетоводство и одит в бизнеса; мениджър-предприемачи.

Ректорът на Русенски университет "Ангел Кънчев" акад. Христо Белоев, дтн връчи дипломите на седемнадесет първенци от специалности, изучавани във ФБМ. 

Доц. д-р Антон Недялков в приветствието си към Випуск 2022 пожела успех на завършващите, изрази увереност за блестяща реализация по пътя, който всеки сам е избрал.

Слово от името на абсолвентите изнесе магистър мениджър-предприемач Ана Тодорова. Нейните искрени думи докоснаха сърцата на колегите, преподавателите и гостите. Изрази благодарност към всеотдайните преподаватели и близки. Пожела на колегите си от Випуск 2022: "... Останете свързани с преподавателите и колегите си, търсете ги за съвет, помагайте им на свой ред. Защото общността се гради от взаимопомощ, от това да сме полезни не само на себе си, но и на другите, от това да използваме мъдро наученото до тук, да вземаме осъзнати и отговорни решения и винаги да даваме най-доброто, на което сме способни. Само така, заедно, бихме могли да градим едно по-добро бъдеще."


На добър час!


Новината подготвиха:

доц. д-р Антон Недялков

доц. д-р Даниел Павлов

гл. ас. д-р Мирослава Бонева

мениджър-предприемач Ана Тодорова

Няма коментари:

Публикуване на коментар