сряда, 17 май 2023 г.

Катедра "Мениджмънт и социални дейности" избра трима студенти за участие в летен бууткамп в Риека, Хърватия

    В началото на месец март 2023 г., Катедра „Мениджмънт и социални дейности“ отправи предизвикателство към студентите от специалност „Бизнес мениджмънт“ (4-ти курс) в контекста на изучаваната от тях дисциплина „Корпоративна социална отговорност“. Желаещите да се включат, трябваше сами да сформират екипи и да изберат и проучат избрана от тях бизнес организация, която в максимална степен се придържа към принципите на зелената и/или кръговата икономика в своите дейности. Съществен елемент, който целеше да предизвика креативността и иновативността на студентите, беше изискването събраната информация да бъде представена под формата на авторски видеоматериал. 

Катедра "Мениджмънт и социални дейности" избра трима студенти за участие в летен бууткамп в Риека, Хърватия

Катедра "Мениджмънт и социални дейности" избра трима студенти за участие в летен бууткамп в Риека, Хърватия

    До заключителната селекция и избор на най-пълно отговарящо на заданието видео, бях допуснати два екипа:

    📌 Екип 1 - Виктория Мицова (спец. Бизнес мениджмънт),  Дамяна Сотирова (спец. Бизнес мениджмънт) и Полина Трифонова (спец. Индустриален мениджмънт);

   Откъс от Видео разработката на Екип 1

     📌 Екип 2 - Александрина Богданова (спец. Бизнес мениджмънт) и Аня Иванова (спец. Бизнес мениджмънт);

Откъс от Видео разработката на Екип 2

     🥇 На 3 май, специално сформирано жури в състав: проф. Диана Антонова, доц. Свилена Рускова, доц. Ирина Костадинова, доц. Свилен Кунев, доц. Даниел Павлов и докт. Ана Тодорова, избра за победител видеото, представено от Дамяна Сотирова, Виктория Мицова и Полина Трифонова.

Катедра „Мениджмънт и социални дейности“ избра трима студенти за участие в първия бууткамп по проект Leaders of the Green Economy
      Като награда за отлично свършената работа, екипът получава правото да представи Русенски университет "Ангел Кънчев" и да участва в предстоящия в края на месец юни летен студентски лагер в Риека, Хърватия по проект Leaders of the Green Economy, осъществяван по Проект Еразъм+ (2022-1- MK01-KA220-HED-000089263) и в партньорство от University American College Skopje (Северна Македония), University of Rijeka (Хърватия), DOBA Faculty of Applied Business and Social Studies Maribor (Словения) и University of Ruse "Angel Kanchev" (България).

    Домакин на тридневната среща ще бъде University of Rijeka (Хърватия), като в нея ще участват същия брой студенти от всяка партньорска институция. Това ще даде възможност на младежите да обменят знания и опит, като стремежът е да се проведат съвместни дейности за развиване на потребителско и предприемаческо мислене и поведение в посока зелена и кръгова икономика и устойчиви бизнес практики

Журито поздравява и двата отбора за положените екипни усилия и старание!

✉ За контакт: доц. д-р Свилена Рускова, ръководител на българския екип по проект Leaders of the Green Economy, sruskova@uni-ruse.bg

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар