понеделник, 1 май 2023 г.

Стартира набирането на заявления за участие във Втората Академия за жени предприемачи

Русенският университет има удоволствието да подпомогне реализацията на най-инициативните и амбициозни дами в Северозападна България, като организира в партньорство с Американското посолство у нас Академия за жени предприемачи (Academy for Women Entrepreneurs – AWE).Концепцията за създаване на тази академия е разработена от Бюрото за образование и култура към Държавния департамент на САЩ. Целта й е предоставяне възможност на жени с бизнес идея да развият нужните за стартиране на успешен собствен бизнес умения и ресурси. Обучението се провежда на матерния език на участничките, но осигурените от Държавния департамент материали са на английски език. 

С подкрепата на подбрани специалисти и успешни предприемачи, по време на обучението всяка участничка изготвя подробен бизнес план (на български език), чрез който мечтаната идея за собствен бизнес придобива реални измерения. В края на обучението всеки бизнес план подлежи на оценяване от специална комисия. Всички участнички получават сертификат за успешно преминато обучение, а най-добрите бизнес проекти печелят частично финансиране на стойност между $1000 и $5000.  https://eca.state.gov/awe


Допълнителна информация:

Начин и място на провеждане

Обучението в академията ще се провежда дистанционно, като всеки обучаем ще разполага със собствен профил в дигиталната платформа на академията и достъп до богата база от електронни ресурси.


График 

Обучението в академията включва 15 учебни занятия, всяко с продължителност от 3 до 4 учебни часа. Те ще се провеждат един път седмично в удобно за обучаемите време. Освен това се предвижда и време за самостоятелна подготовка. По време на самостоятелната си подготовка, участничките в Академията имат възможност както за онлайн консултации, така и за изграждане на социални мрежи помежду си. 

Окончателният график на обучението ще бъде уточнен по време на откриващата сесия на 17 юни.


Лектори – водещи преподаватели от Русенския университет и успели предприемачи.


Цена: Участието в академията е напълно безплатно. Приемът ще се осъществи след подбор по документи и интервю при необходимост.


Условия за участие:

1. Жени на възраст над 18 години;

2. Завършена средна или висша степен на образование;

3. Добро владеене на английски език;

4. Основни компютърни умения – пакет MS Office, Интернет;

5. Идея за стартиране на собствен бизнес или за развитие на съществуващ бизнес.

 

Документи за кандидатстване:

1. Електронен формуляр за кандидатстване 

2. Актуално CV


При нужда от допълнителни разяснения относно съвместния проект на Русенския университет и Американското посолство в България, моля изпращайте вашите запитвания до доц. Емил Коцев на следния имейл: ekotsev@uni-ruse.bg 


Краен срок за кандидатстване:  31 май 2023.


Новината подготви доц. д-р Емил Коцев

Няма коментари:

Публикуване на коментар