понеделник, 15 май 2023 г.

Участие на катедра „Икономика и международни отношения“ при РУ „Ангел Кънчев“ в студентска научно-практическа конференция „ГЛОБАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ“

За осма поредна година катедра „Икономика и международни отношения“ при РУ „Ангел Кънчев“ участва като съорганизатор в провеждането на ежегодната студентска научено-практическа конференция на тема „Глобални и регионални измерения на международните икономически отношения.Форумът се провежда въз основа на подписания през 2015 г. от катедрата Меморандум за сътрудничество със сродните катедри „Международни икономически отношения“ при СА „Д. А. Ценов“, Свищов и „Международни икономически отношения“ при ИУ – Варна. 


Събитието се проведе хибридно: присъствено в базата за обучение и отдих „Проф. д-р ик. н. Минко Русенов“ на Стопанската академия в с. Орешак и онлайн чрез платформата BigBlueButton в периода от 12-14 май 2023 г. Участници във форума бяха студенти, докторанти и преподаватели от трите български университета.

В конференцията участник от катедра ИМО при РУ беше докторант Георги Георгиев, чийто доклад на тема HR STRATEGIES IN A PERIOD OF DEFLATION беше представен в тематично направление „Международно управление на хората“ и предизвика оживена дискусия.


Фокусът на научното изследване е необходимостта от адекватни микроикономически мерки и стратегии в областта на човешките ресурси, за да се противодейства на негативните последици в период на дефлация.


В тематичните направления „Международен бизнес“, „Международна интеграция и търговия“, „Международен туризъм“, „Международно управление на хора“ бяха представени доклади с различна проблематика: Насърчаване на устойчивия потребителски избор от международния бизнес; Роля на съвременните технологии за подобряване на международния бизнес; Търговия с биткойн на криптоборсите: тенденции и перспективи; Данъчни аспекти на международната онлайн търговия Дигитализацията в международната морска логистика. Поглед през призмата на конгломерата „Maersk“ и др.
Всички участници получиха сертификати за представянето си.
Преди да бъдат допуснати до участие в конференцията, научните разработки на участниците преминават през процедура за анонимно рецензиране. Гл. ас. д-р Даниела Илиева е член на редакционната колегия, одобрила за участие разработките, които ще се публикуват в електронен сборник „Глобални и регионални измерения на международните икономически отношения“ с ISSN 2738-8573 (online). Същият е включен в Националния референтен списък (НРС) на съвременни български научни издания с научно рецензиране с ID № 4360. Сборникът е достъпен в електронен формат и на страницата на конференцията www.mioconference.eu 

Новината подготви гл. ас. д-р Даниела Илиева


Няма коментари:

Публикуване на коментар