понеделник, 5 юни 2023 г.

Студенти и преподаватели от ФБМ представиха свои разработки в седмото Иновативно младежко ЕКСПО

На 05. юни 2023 г. се проведе седмото издание на Иновативно младежко ЕКСПО по инициатива на  Академичното ръководство и Студентския съвет на Русенски университет "Ангел Кънчев" под егидата на Министъра на образованието и науката, България, Фондация „Еврика“ – съорганизатор, „Асоциация на индустриалния капитал в България“ – партньор.


Факултет "Бизнес и мениджмънт" организира представянето на иновативни разработки, които можеха да се видят на следните 9 щанда:

  •  „Академия за жени предприемачи“ и специалност Индустриален мениджмънт, Катедра "Бизнес развитие и иновации", ФБМ  • Реновиран ретро мотоциклет АVO SPORT от 1958 г. - Катедра "Икономика и международни отношения", ФБМ


  • Екипът победител в състезанието „Зачитане на многообразието чрез съвместни социални действия“  • Представители на училище „Иван Вазов“ от Тараклия, Молдова и специалност „Бизнес мениджмънт“ на Русенски университет в Тараклия, Молдова
  • АЕГ „Гео Милев“ и ФБМ на Русенски университет - Модул „Предприемачество“ за придобиване на профилирана подготовка във втори гимназиален етап  • „Обсерватория  по комуникации и социални иновации“ – катедра "Мениджмънт и социални дейности", ФБМ
  • Център по предприемачество при Русенски университетЩанд 20 – Кулинарни иновации – представители на „Академия за жени предприемачи“, Център за предприемачество, карвинг, компания Милина Молдова, вкусове от Малайзия  • ПРОЕКТ № BG05M2OP001-1.002-0002 – „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“ (ДИГД)Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева
Снимки: г-жа Юлияна Андонова от Дирекция Връзки с обществеността и рекламата; личен архив на участниците

Няма коментари:

Публикуване на коментар