четвъртък, 1 юни 2023 г.

Покана за кандидатстване за участие в транснационално обучение

Покана за кандидатстване за участие в транснационално обучение в периода от 24-ти до 28-ми юли 2023 г, организирано и домакинствано от INFORELEA - Образователен център - Образование за възрастни – Consortium San Secondo di Pinerolo, Via Rivoira Don 24, 10060 San Secondo di Pinerolo (TO) – Италия.

 
Покана за кандидатстване за участие в транснационално обучение
 

Цел на проекта - Проектиране на иновативен образователен модел, рамкиран от трансдисциплинарни и ориентирани към бъдещето подходи, интегриращи резултати от обучението за развитие на комплексни умения, по-благоприятни за нови форми на сътрудничество за екологизиране на работни места и предприятия, максимизиране на въздействието върху партньорите.

С нарастващия интерес на организациите към нови тенденции като дигитализация на работното място и интелигентни умения за създаване на устойчив зелен бизнес, партньорите по проекта канят учителите да кандидатстват за интензивната учебна програма, насочена към повишаване на готовността за решаване на сложни проблеми на икономическото, екологичното и социалното развитие.

1. За какво обучение става въпрос?

Като се има предвид широката гама от концепции, обучението трябва да бъде полезен ресурс за учители и обучители, за да подкрепят екосистемата на обучение за конкурентоспособност и растеж на зелен бизнес, както и за придобиване на опит за създаване на модули в английски версии за проектиране на перспективни учебни програми.

 2. Какви са ползите за участниците?

- Осигурява съвместно обучение с транснационално учене, преподаване и обучение за зелени умения и напредък в околната среда;
- Добавяне на стойност чрез мултикултурни и трансдисциплинарни подходи за екологизиране на работните места и предприятията;
- Да извършва транснационални дейности по учене, преподаване и обучение на съответните знания и добри практики;

 3. Конкретен работен процес:

- набиране на участници;
- качване на покана за кандидатстване, издадена чрез имейл до местни партньори;
- интервюиране и окончателен списък с участниците, в съответствие с критериите за подбор;
- приемащият партньор Италия, извършва практически мерки за осигуряване на подходяща логистика (местна инфраструктура и ITC съоръжения);

Събитието може да се проведе в хибриден формат, ако е необходимо.

Критериите за подбор: учебни резултати, много добър английски език, мотивация, проактивно отношение, работа в екип и адаптивност в мултикултурни условия и желание за споделяне на опит; приоритет за членовете на проекта.

 4. Участници:

- P1 - University POLITEHNICA of Bucharest / RO / Bucharest
- P2 - EUROTRAINING SOLUTION SRL / RO / Bucharest
- P3 - S.C. INFORELEA / IT / San Secondo di Pinerolo
- P4 - Lodz University of Technology / POLITECHNIKA LODZKA / PL / Lodz
- P5 - UNIVERSITY OF RUSE "Angel Kanchev" / BG / Ruse
 

5. Разработени теми

- М1. Зелен и цифров преход
- М2. Комплексни умения с недигитални и цифрови компоненти.
- М3. Образователни подходи за преподаване и усвояване на зелени умения.
- М4. Рамка на компетентност за поддържане на трансформационна промяна в областта на когнитивните, социално-емоционалните и поведенческите области.
- М5. Трансдисциплинарна карта с учебни дескриптори, покани и дневен ред.
 

6. Концепция:

- 3 x дни дейности в клас и 2 x дни посещения на място в местни предприятия и/или организации,
- 7 контактни часа/ден,
- тематично свързани със зелени предприятия в секторите със силно въздействие върху околната среда;

------------------------------------------
Заинтересованите участници трябва да комуникират и изпратят своето CV на местните партньори:

Ръководител на проекта: Ирина КОСТАДИНОВА
Име на организацията: Русенски университет „Ангел Кънчев“
Държава: България
Имейл адрес за кандидатстване: ikostainova@uni-ruse.bg


Няма коментари:

Публикуване на коментар