сряда, 21 юни 2023 г.

Възпитаници на катедра "Бизнес развитие и иновации" защитиха своите дипломни работи

На 20. и 21. юни 2023 г. в катедра "Бизнес развитие и иновации" се проведоха защити на дипломни работи на завършващите образователна и квалификационна степен "Бакалавър" в специалност "Индустриален мениджмънт" и магистри от специалности: "Бизнес администрация", "Индустриален мениджмънт", "Индустриален мениджмънт и маркетинг" и "Мениджмънт на европейски проекти". 

Държавната изпитна комисия с председател доц. д-р Павел Витлиемов и членове: проф. дн Милена Кирова, доц. д-р Людмила Михайлова, гл. ас. д-р Мирослава Бонева и гл. ас. д-р Игор Шелудко е впечатлена от изследваните проблеми в индустриални предприятия, предложените от новите магистри и бакалаври иновативни решения за модернизация, дигитализация и разработените проекти за нови продукти, развитие на общини и др.Удовлетворяващ е фактът, че голяма част от дипломантите представиха реални проблеми, установени на работните им места и дадоха обратна връзка от своите работодатели за полезността на формулираните препоръки за подобрения.Членовете на изпитната комисия отправиха поздравления към своите възпитаници за постигната образователна цел и отправиха искрени пожелания за здраве, успешно кариерно развите, лично щастие и удовлетвореност.


Студентите от група 39А с вълнение отвориха "капсулата на желанията", запечатана в началото на първи курс и с радост споделиха, че са им се сбъднали всички или почти всички желания, които са формулирали още първата седмица в Русенския университет.


Новината подготвиха доц. д-р Павел Витлиемов и гл. ас. д-р Мирослава Бонева.

Няма коментари:

Публикуване на коментар