четвъртък, 22 юни 2023 г.

Четвъртият випуск инженер-мениджъри завърши успешно специалност "Индустриален мениджмънт" във Филиал гр. Видин на Русенски университет "Ангел Кънчев"

На 22. юни 2023 г. петнадесет дипломанти от специалност "Индустриален мениджмънт" завършиха успешно своето обучение във филиала на Русенския университет в гр. Видин. 

Защитите на дипломните разработки дават надежда, че Северозападният район на България може да разчита на висококвалифицираните инженер-мениджъри, които умеят да идентифицират проблеми, да разработват проекти, да формулират предложения за иновативни решения.


Впечатляващ е фактът, че 73% (11 души) от дипломантите се представиха отлично, като шестима от тях  получиха  по две шестици - за дипломната разработка и за достойната защита пред държавната изпитна комисия с председател доц. д-р Павел Витлиемов и членове: проф. дн Милена Кирова, доц. д-р Людмила Михайлова, гл. ас. д-р Мирослава Бонева и гл. ас. д-р Игор Шелудко.Преподавателите изразиха своето удовлетворение от усърдното и отговорно отношение на студентите към учебния процес, въпреки предизвикателствата през изминалите 4 години. Поздравиха бакалаврите за качеството на дипломните разработки и отправиха пожелания за още много покорени върхове, не само в образованието, а в кариерен и личен план.

Новината подготвиха доц. д-р Павел Витлиемов и гл. ас. д-р Мирослава Бонева.

Няма коментари:

Публикуване на коментар