четвъртък, 14 декември 2023 г.

Проф. дн инж. Милена Кирова е избрана за Декан на Факултет "Бизнес и мениджмънт" за още един мандат

На 14. декември 2023 г. се проведе заседание на Общото събрание на Факултет "Бизнес и мениджмънт" с включени в дневния ред: избор за ръководни длъжности, представители в колективни органи на управление – Факултетен съвет на ФБМ и номинации за Академичен съвет и Контролен съвет на Русенски университет "Ангел Кънчев".

Членовете на Общото събрание на Факултет "Бизнес и мениджмънт", след вдъхновяващо представяне на Визия за мандат 2024 - 2027 година, легитимно избраха следните кандидати:

Председател на Общото събрание на ФБМ – доц. д-р Даниел Павлов с 30 гласа;

Заместник-председател на Общото събрание на ФБМ – доц. д-р Наталия Неделчева с 27 гласа;

Декан на ФБМ – проф. дн инж. Милена Кирова с 28 гласа.


Проф. дн Милена Кирова, която е избрана за Декан и през следващите 4 години, благодари за доверието и подкрепата на колегите от ФБМ, които от своя страна пожелаха още много успехи за целия Факултет "Бизнес и мениджмънт" и през новия мандат.

Новината подготвиха:

доц. д-р Антон Недялков

гл. ас. д-р Мирослава Бонева

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар