събота, 16 декември 2023 г.

Рекорден брой ученици се включиха в междурегионално състезание "Някои подаръци са повече от обикновен подарък"

    На 15 декември 2023 г. рекорден брой ученици прие Русенски университет "Ангел Кънчев" в междурегионалното състезание на тема: "НЯКОИ ПОДАРЪЦИ СА ПОВЕЧЕ ОТ ОБИКНОВЕН ПОДАРЪК", организирано традиционно от катедра "Мениджмънт и социални дейности" при факултет "Бизнес и мениджмънт" в навечерието на Новата година.

Рекорден брой ученици се включиха в междурегионално състезание "Някои подаръци са повече от обикновен подарък"

Рекорден брой ученици се включиха в междурегионално състезание "Някои подаръци са повече от обикновен подарък"
     Събитието откриха акад. д.т.н Христо Белоев - Ректор на Русенски университет, г-н Пенчо Милков - Kмет на община Русе и Деканът на факултет "Бизнес и мениджмънт" проф. д.т.н Милена Кирова.

Рекорден брой ученици се включиха в междурегионално състезание "Някои подаръци са повече от обикновен подарък"

Рекорден брой ученици се включиха в междурегионално състезание "Някои подаръци са повече от обикновен подарък"

Рекорден брой ученици се включиха в междурегионално състезание "Някои подаръци са повече от обикновен подарък"

    150 участника от 19 средни училища на областите: Русе, Велико Търново, Плевен, Разград, Силистра, генерираха и представиха своите социално значими, креативни и иновативни идеи в двете фази на състезанието. 

    В процеса на своята работа 24-те, сформирани на случаен принцип екипа, бяха подпомагани, насочвани и подкрепяни от компетентни Ментори - студенти 2, 3 и 4-ти курс на специалностите "Бизнес мениджмънт" и "Социални дейности".
 

Рекорден брой ученици се включиха в междурегионално състезание "Някои подаръци са повече от обикновен подарък"
 
Рекорден брой ученици се включиха в междурегионално състезание "Някои подаръци са повече от обикновен подарък"

    Състезаващите се отбори бяха оценявани от ерудирано жури в състав: Антоанета Ябанозова - директор на БЧК-Русе, Диана Аврамова - управител на Областния информационен център - Русе, доц. д-р Емил Коцев и доц. д-р Свилена Рускова - преподаватели при факултет "Бизнес и мениджмънт".
 

Рекорден брой ученици се включиха в междурегионално състезание "Някои подаръци са повече от обикновен подарък"
 
Рекорден брой ученици се включиха в междурегионално състезание "Някои подаръци са повече от обикновен подарък"

    Отборите класирани на първо, второ и трето място бяха оценени съвместно от всички участници и журито, плащайки за екипните идеи с валутата на Русенски университет - "Рувети".

    Три екипа бяха наградени със специалните награди на журито в категориите: "Иновативност", "Креативност" и "Екипна работа".

✉ Новината подготви: доц. д-р Свилена Рускова, ръководител на катедра “Мениджмънт и социални дейности”, sruskova@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар