вторник, 14 май 2024 г.

Професор от Мексико сподели ползите от обучението чрез игри и казуси

На 14 май 2024 г., в рамките на програма "Еразъм+" и Международната Еразъм седмица на Русенския университет бе проведен семинар с гост-лектор проф. д-р Даяна Волфолк-Руиз от Университет CETYS, Мексико. Семинарът бе организиран от доц. д-р Людмила Михайлова и доц. д-р Емил Папазов, академични координатори по програма Еразъм.


Проф. д-р Даяна Волфолк-Руиз сподели добри практики при бизнес обучението в Университет CETYS, Мексико и обсъди ползите от обучението чрез игри и казуси.

Новината подготви доц. д-р Людмила Михайлова, ЕРАЗЪМ-координатор за Факултет "Бизнес и мениджмънт"

Няма коментари:

Публикуване на коментар