сряда, 22 май 2024 г.

Научна сесия за студенти, докторанти и млади учени във Факултет "Бизнес и мениджмънт"

На 22 май 2024 г. се проведе Научна сесия за студенти, докторанти и млади учени. Събитието е част от честванията на 30-годишнината от създаването на Факултет "Бизнес и мениджмънт" в структурата на Русенския университет "Ангел Кънчев".

Проф. дн Милена Кирова приветства младите изследователи и техните съавтори-научни ръководители, провели научно-приложни изследвания по актуални управленски, икономически и социални теми.

На форума бяха представени и дускутирани 22 научни доклада, изготвени от представители на трите катедри: "Бизнес развитие и иновации", "Икономика и международни отношения" и "Мениджмънт и социални дейности". Участваха общо 35 изследователи (17 студенти, 7 докторанти, 1 гл. асистент, 8 доценти и 2 професори) в т.ч. чуждестранен докторант от Китай. 

Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева, зам.-декан по научноизследователската дейност във ФБМ.


Няма коментари:

Публикуване на коментар