сряда, 5 юни 2024 г.

ФБМ се представи в осмото международно иновативно младежко ЕКСПО

На 04 юни 2024 г. се проведе осмото международно иновативно младежко ЕКСПО в Канев център на Русенския университет "Ангел Кънчев". 
Факултет "Бизнес и мениджмънт", който е основан преди 30 години, се представи на 3 щанда с иновации от приключващата академична година.

Катедра Мениджмънт и социални дейности и Центърът за технологичен трансфер и насърчаване на предприемачеството презентираха продукти и прототипи на победители в конкурса за Бизнес план: Алексардра Григорова и Цанислав Савов, студенти в специалност "Бизнес мениджмънт"; Николета Георгиева и Селин Сабриева, студенти в специалност "Социални дейности"; участници в проект DeepGreenInno.


Клубът по реновиране на класически автомобили и мотоциклети, основан от гл. ас. д-р Петър Пенчев, преподавател в катедра Икономика и международни отношения демонстрира реновиран мотопед Simson SRV 1960 г.

Студентският клуб „Инвестиционни стратегии“, учреден през академичната 2023-24 г., по инициатива на гл. ас. д-р Елизар Станев, преподавател в катедра Икономика и международни отношения и Вирхиния Сентено (магистър в спец. Мениджмънт на европейски проекти и докторант по "Математическо моделиране и приложение на математиката") и други съмишленици, промотираха клубната дейност и привличаха нови членове.


Цао Лидонг - чуждестранен докторант в катедра Бизнес развитие и иновации участва в паралелното научно събитие Студентска научна сесия: „Best paper Crystal Prize’24”. Представи доклад на тема "THE PRACTICE OF STRATEGIC MANAGEMENT OF THE CHINA INDUSTRIAL ENTERPRISES IN A DYNAMIC ENVIRONMENT". Ректорът на Русенския университет проф. д-р инж. Пламен Кангалов тържествено връчи кристален приз на докторанта от Китай.


Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева, зам.-декан НИД във ФБМ


 Няма коментари:

Публикуване на коментар