петък, 21 юни 2024 г.

Успешни дипломни защити на първия випуск от специалност Дигитален мениджмънт и иновации и нови инженер-мениджъри

На 21 юни 2024 г. се проведоха защити на дипломните работи за придобиване на ОКС "Бакалавър" от студенти, завършващи специалности "Дигитален мениджмънт и иновации" и "Индустриален мениджмънт".

През юбилейната 2024 г., когато Факултет "Бизнес и мениджмънт" чества 30 години от своето основаване се дипломира първият випуск от специалност "Дигитален мениджмънт и иновации" с отлично защитени дипломни работи.

Поредният випуск инженер-мениджъри достойно защити дипломни разработки и доказа, че една от първите специалности във ФБМ  - "Индустриален мениджмънт" е класическа и актуална, защото по-голяма част от студентите вече работят по специалността.

Проф. дн Милена Кирова - декан на ФБМ и председател на държавната изпитна комисия, поздрави випускниците и отправи пожелания за още повече професионални успехи и лично удовлетворение.

Новината подготви доц. д-р Павел Витлиемов, ръководител на катедра "Бизнес развитие и иновации"

Няма коментари:

Публикуване на коментар