четвъртък, 6 юни 2024 г.

Посещение на ученици от СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“-Русе в зала Future Education Space на РУ „А. Кънчев“ и запознаване с иновативни образователни технологии

На 06.06.2024 г. от 12ч в зала Future Education Space на РУ „А. Кънчев“ катедра "Икономика и международни отношения" организира посещение на 40 ученика от 11 клас на СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ". 

Инициативата беше организирана от гл. ас. д-р Даниела Илиева от катедра ИМО, със съдействието на заместник-ректора по международно сътрудничество доц. д-р инж. Галина Иванова и учителите г-жа Радостина Цонева и г-жа Милена Кантева. 
Доц. д-р инж. Галина Иванова презентира пред учениците и техните учители иновативните технологии, които се използват в образователния процес и различните възможности за тяхното прилагане при обучението на студентите от отделните направления, акредитирани в Русенски университет.
 

Учениците и техните учители имаха възможността да се пренесат чрез иновативните технологии в една виртуална реалност и оцениха потенциала за дигитална трансформация в образованието. 

На учениците им бяха представени специалностите на катедрата: "Икономика" и „Европейско и международно сътрудничество“ – бакалавърски програми и се запознаха с възможностите за записване в тази специалности.

Новината подготви гл. ас. д-р Даниела Илиева

Няма коментари:

Публикуване на коментар