понеделник, 3 април 2017 г.

Магистри от факултет „Бизнес и мениджмънт“ участваха в обучение с лектор от бизнеса

Тихомир Михайлов, управител на фирма "Етера софт", специализирана във внедряване на софтуерни решения за управление на производствени предприятия, изнесе на 01.04.2015 лекции пред студентите от магистърската програма "Индустриален мениджмънт и маркетинг" със следната тематика:
·         Преглед на функциите на софтуерните системи за управление на процесите в производствени организации;
·         Представяне на софтуерна система за динамично планиране на производствени процеси, разработвана съвместно от фирма "Етера софт" и Факултет „Бизнес и мениджмънт“, чиято основна цел е да предложи на потребителите вариант на производствен график, изграден на база на въведените поръчки за крайни изделия и съобразен с въведените производствени ограничения, както и необходимите инструменти за неговата редакция и сравняване с други варианти на график.

 
Събитието е в рамките на занятията по "Съвременни концепции за производствена организация" и част от изпълнението на дейности, свързани с подпомагане на връзките между университета и бизнес организации по Проект 2017-ФБМ-01 „Изследване и интегриране на системата за управление в публични организации“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ на Русенския университет.

 
Организатор: доц. д-р Павел Витлиемов,  pvitliemov@uni-ruse.bg
Ръководител на проекта: доц. д-р Антон Недялков, anedyalkov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар