понеделник, 3 април 2017 г.

Студенти от факултет „Бизнес и мениджмънт“ участваха в „Делови игри“ с преподаватели от Казан

В периода 30. март – 01. април 2017 г. студенти от Факултет „Бизнес и мениджмънт“ участваха в „Делови игри“, водени от преподаватели, които по програма ЕРАЗЪМ+ представляват Казанския национален изследователски технически университет „А. Н. Туполев“.
Проф. Олга Шиндор представи лекция на тема “Lean simulations” пред четвъртокурсници от специалност „Бизнес мениджмънт“, които се включиха в делова игра, чрез която придобиват управленски знания и организационни умения.
 

Проф. Анна Свирина проведе казусно обучение със студенти от специалност „Индустриален мениджмънт“. Казусът, базиран на опита в руско индустриално предприятие „БЕТАР“ запознава обучаемите с проблеми на реална организация и развива умения за вземане на управленски решения.
 

Събитието е част от изпълнението на дейности, свързани с подпомагане на връзките между университета и други организации по Проект 2017-ФБМ-01 „Изследване и интегриране на системата за управление в публични организации“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ на Русенския университет.

 

Организатор: доц. д-р Людмила Михайлова,  lmihaylova@uni-ruse.bg  
Ръководител на проекта: доц. д-р Антон Недялков, anedyalkov@uni-ruse.bg
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар