четвъртък, 27 април 2017 г.

"Дни на кариерата" за девети път във ФБМ

Факултет "Бизнес и мениджмънт" на Русенски университет "Ангел Кънчев" проведе традиционните Дни на кариерата 2017 за своите завършващи студенти. Инициативата включи няколко събития, насочени към професионалната ориентация и успешната трудова реализация на бакалаврите и магистрите от факултета.
 
На 25 април се проведе тренинг за професионална ориентация „Ориентиране в тъмното", в което чрез интерактивни занимания студентите усъвършенстваха знанията и уменията си за кандидатстване за работа – попълване на автобиография, разработване на мотивационно писмо и поведение при интервю. Модератори на тренинга бяха експерти от практиката – мениджъри, експерти по подбор на човешки ресурси и преподаватели от Катедра „Мениджмънт и бизнес развитие".
 

Във втория ден - 26 април се състоя традиционната Среща на студентите с работодатели. Събитието откри деканът на факултет „Бизнес и мениджмънт" доц. Александър Петков, а д-р Даниела Йорданова представи специалностите, по които се извършва обучение във факултета. 
Екипът на факултета представи и специално разработената анкета за работодатели, която прочува мнението им за търсенето на кадри и оценява компетенциите на обучаваните в Русенския университет. Всички представители на фирми и институции получиха Алманаха на завършващите през 2017 година студенти. Целта на изданието е да помогне на абсолвентите да намерят своите работодатели, а предприемачите и хората от публичния сектор – да открият най-подходящите служители за своите организации. Присъстващите представители на фирми направиха презентации на дейността си и се включиха в дискусия за професионалната реализация на младежите.  

Деканът на факултет "Бизнес и мениджмънт" доц. д-р Александър Петков получи поздравителни адреси от областния управител на Област Русе г-н Стефко Бурджиев и от кмета на Община Русе г-н Пламен Стоилов.

Събитието е част от изпълнението на дейности, свързани с подпомагане на връзките между университета, бизнес и публични организации по Проект 2017-ФБМ-01 „Изследване и интегриране на системата за управление в публични организации“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ на Русенския университет.

 Автор: гл. ас. д-р Даниела Йорданова 

Няма коментари:

Публикуване на коментар