четвъртък, 21 септември 2017 г.

Випускниците на Факултет "Бизнес и мениджмънт" получиха своите дипломи

На 21. септември в Канев център се проведе тържествената промоция на випуск 2017 от Факултет "Бизнес и мениджмънт".
Придобилите образователно-квалификационна степен "Магистър" са 55 с общ среден успех Много добър 5.43.
Завършилите образователно-квалификационна степен "Бакалавър" са 145 абсолвенти с общ среден успех Много добър 4.63.


Дипломираните магистри с най-висок успех от всяка специалност са:
  • Георги Марианов Георгиев 6.00 - магистър по мениджмънт на европейски проекти; Мениджмънт на европейски проекти;
  • Детелина Васкова Джамбазова 6.00 - магистър по индустриален мениджмънт и маркетинг, спец. Индустриален мениджмънт и маркетинг;
  • Елица Стоянова Илиева 6.00 - магистър по международно сътрудничество и европейски проекти, спец. Международно сътрудничество и европейски проекти;
  • Цветелина Петрова Коева 5.96 - магистър по бизнес администрация, спец. Бизнес администрация;
  • Елеонора Димитрова Маркова 5.92 - магистър по индустриален мениджмънт, спец. Индустриален мениджмънт;
  • Теодора Илиянова Стойчева 5.92 - магистър по финанси, счетоводство и публична администрация, спец. Финанси, счетоводство и одит в публичния сектор;
  • Полина Нистор Хаинова 5.88 - магистър по международен бизнес и интеркултурна комуникация, спец. Международен бизнес и интеркултурна комуникация;
  • Виктор Петров Попов 5.70 - мениджър-предприемач, спец. Предприемачество и иновации.
Дипломираните бакалаври с най-висок успех от всяка специалност са:
  • Вихрен Пурчев Бисет 5.97 - инженер-мениджър, спец. Индустриален мениджмънт;
  • Габриела Димитрова Ненова 5.97 - бизнес мениджър, спец. Бизнес мениждмънт;
  • Гюляй Айдован Аккъ 5.95 - бакалавър по публична администрация, спец. Публична администрация;
  • Светлозар Красимиров Калинов 5.82 - бакалавър по европеистика и глобалистика, спец. Европеистика и глобалистика";
  • Иван Тодоров Иванов 5.67 - бакалавър по европеистика и многостепенно управление, спец. Европеистика и многостепенно управление;
  • Таня Недева Нунева 5.43 - икономист, спец. Маркетинг;
  • Селиме Салим Ебазар 5.20 - икономист, спец. Икономика;
  • Светла Цанева Стоянова 5.13 - бакалавър по стопанско управление, спец. Стопанско управление;
  • Маноела Деянова Петрова 4.90 - икономист, спец. Международни икономически отношения.
По данни от Факултетната канцелария на ФБМ.

"... Мисля, че всеки от завършващите ще се съгласи с мен, че не сме същите хора спрямо започването на нашето висше образование, независимо дали става дума за бакалавърска или магистърска степен ... Надявам се, че поне сме поумнели малко, но преди всичко се развихме като личности, които са способни да поемат рискове и да правят повече от това, което се изисква от тях. Именно такова трябва да е университетското образование – да ни създава навици, да ни учи на различни начини на мислене, така че да сме способни да приоритизираме важните за нас неща – фундаментално умение в настоящото динамично време, когато потокът от информация клони към безкрайност."
Част от тържественото слово от магистъра по Мениджмънт на европейски проекти Георги Георгиев.


Деканът на ФБМ пожела на абсолвентите да не прекъсват връзката с Русенския университет и преподавателите.

Отец Марин поздрави и благослови Випуск 2017.
На добър час, скъпи абсолвенти! Вие вече сте алумни на  Факултет "Бизнес и мениджмънт".

Няма коментари:

Публикуване на коментар