петък, 22 септември 2017 г.

Факултет “Бизнес и мениджмънт” на Русенския университет стартира работа по международен проект за корпоративна социална отговорност

Екип от факултет "Бизнес и мениджмънт" участва в третата работна среща по проект Edu4Society – „Иновативен подход за усъвършенстване обучението по социална отговорност и граждански умения при създаването на устойчиви бизнес дейности”. Образователната инициатива е финансирана по програма Еразъм + на Европейската комисия, приоритетна ос КА2, като водеща организация е университет Политехника – Букурещ. Срещата се проведе на 22.09.2017 год. в гр. Букурещ, като участници от българска страна бяха представителите на катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ - проф. д-р Диана Антонова, гл. ас. д-р Свилен Кунев, гл. ас. д-р Ирина Костадинова (ръководител екип) .

 

По време на работната среща бяха обсъдени материалите, които трябва да бъдат включени в единната онлайн обучителна платформа, която ще е достъпна за студенти и заинтересовани лица от няколко държави по поречието на р. Дунав. Насрочени бяха датите за следващата работна среща и лятно училище, които трябва да се проведат в гр. Марибор, Словения.

 
 

За контакти и повече информация:
Гл. ас. д-р Ирина Костадинова –  ikostadinova@uni-ruse.bg; тел.: +359878102269

Няма коментари:

Публикуване на коментар