вторник, 5 декември 2017 г.

Студенти от специалност "Бизнес мениджмънт" защитават курсови разработки

Краят на семестъра наближава и започнаха защитите на курсови работи .
Студентите от специалност "Бизнес мениджмънт" изучават "Операционен мениджмънт" в предпоследния семестър от своето 4-годишно обучение.
 
 
През по-голяма част от семестъра анализират избрани услуги; проучват операции и процеси; създават сервизни планове и процедури за избягване на грешки; изследват сервизната система, техническото, материалното, информационното и кадровото осигуряване на сервизни предприятия.
 
 
Представянето на разработките се осъществява с актрактивни презентации, демонстации и интересни дискусии.
 


 
 

 
 
За контакти: гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар