вторник, 5 декември 2017 г.

Студенти от ФБМ имаха занятие с гост-лектор от Общински съвет - Русе

На 5.12.2017 г. в Русенски университет "Ангел Кънчев" гост-лектор беше д-р инж. Стоян Янев - общински съветник към ОС - Русе. Той посети упражнение по дисциплината "Основи на публичната администрация" и изнесе презентация пред студентите от специалности "Бизнес мениджмънт" и "Публична администрация".
 
 
Беше разискана работата на общинския съветник, формиране и правомощия на общински съвет. Д-р Янев показа в своята презентация и реални примери от работата си като общински съветник - документи от заседание на комисия и предложение за дневен ред, както и информация за вече решени проблеми. За студентите беше много интересна възможността да разговарят с общинския съветник и се възползваха, задавайки му въпроси относно актуални проблеми на град Русе. Д-р Янев отговори, след което покани студентите като граждани да се обръщат към него, при необходимост и изрази готовност да съдейства. Така презентацията на общинския съветник завърши с дискусия.
 
Д-р Янев е възпитаник на Русенския университет.  Има професионален опит на ръководно и експертно ниво в сферите на европейските програми и проекти, енергийната ефективност, информационните и комуникационни технологии, както и в областта на малкия и среден бизнес.
 
В Общински съвет Русе участва в три комисии – Образование и наука (председател на комисията), Икономическа и инвестиционна политика, Земеделие и екология.
Неговото посещение в Русенския университет за пореден път доказва доброто взаимодействие и сътрудничество, осъществявано с местните власти.
 
За информация:
гл. ас. д-р П. Великова, e-mail: pvelikova@uni-ruse.bg
д-р инж. С. Янев, e-mail: stoyan.k.yanev@gmail.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар