петък, 15 декември 2017 г.

Преподавател от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" е ръководител на международен проект ReSTART

Първата работна среща с всички участници в проект ReSTART - Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA  се състоя на 15.12.2017 г. в Букурещ, Румъния при партньора координатор University Politehnica of Bucharest, Romania.
 

Проектът се стреми да осигури модернизация на 5 висши учебни заведения от Молдова чрез разработване, тестване и адаптиране на усъвършенствани и нови Предприемачески учебни програми, които стимулират иновационните умения на студентите и преподавателите към увеличаване капацитета на местния бизнес.

Приноси на проекта за Русенския университет и очаквани ползи:

·           Комплексно подобряване на академичните компетенции на РУ в обучението по предприемачество и иновативност по отношение на изграждане на връзки с бизнес сектора на локално ниво. Укрепване на партньорските взаимоотношения с Република Молдова чрез оказаната подкрепа за модернизацията на висшето им образование.

·           Създаване на учебно съдържание на английски език и платформа за онлайн обучение, която да подпомага обучаването на международни студенти;

·           Потвърждаване на репутацията на РУ като първокласен проектен партньор по инициативи, финансирани от Европейската комисия.

В работния екип по проекта са включени преподаватели от факултет „Бизнес и менидмънт”, „Катедра мениджмънт и бизнес развитие” на РУ „Ангел Кънчев”.

 
Ръководител на проекта е гл. ас. д-р Божана Стойчева, bstoycheva@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар