петък, 5 март 2021 г.

Катедра МСД организира събитие на тема „Повишаване на образованието за отговорно управление чрез иновативни учебни програми за гражданство и устойчиво развитие на бизнеса“

Екип на факултет „Бизнес и мениджмънт“ на РУ “Ангел Кунчев“ по проект EduLab4Future проведе мултипликационно събитие на тема „Повишаване на образованието за отговорно управление чрез иновативни учебни програми за гражданство и устойчиво развитие на бизнеса“. Събитието е финансирано по програма Еразъм + на Европейската комисия, приоритетна ос КА2, като водеща организация е университет Политехника – Букурещ, а партньори: UNIVERSITY OF LODZ  (Полша); Brno University of Technology (Чехия) и центровете за професионално обучение - INFOR ELEA (Италия) и EUROTRAINING SOLUTION (Румъния). От българска страна се включиха преподаватели от Катедра МСД, учители и ученици от АЕГ, които вече от половин година успешно си сътрудничат като изпълняват споразумението за извършване на съвместна дейност между Английска езикова гимназия “Гео Милев”  и Русенски университет “Ангел Кънчев”. Сътрудничеството е пряко подкрепено от МОН и цели получаване на висококачествени знания и умения в областта на информационните технологии, STEM направлението и предприемачеството.

Екипът на проекта покани представители на бизнеса свързани с млекопреработвателната индустрия по цялата верига на стойността да представят своята дейност и да дадат директна обратна връзка на учениците.

Работата по този образователен проект дава възможност на русенския екип да използва натрупания си до момента опит и капацитет в обучението по Корпоративна социална отговорност и Предприемачество и да осъществи успешен обмен на най-нови и ефективни практики при преподаването и бизнес консултирането в тази област постигайки крайната цел, а именно да имаме едни конкурентоспособни млади хора, разбиращи смисъла на устойчивия бизнес като гарант за тяхното бъдеще. Дейностите се извършват и координират от проф. д-р Диана Антонова – зам. ректор по научноизследователска работа, гл. ас. д-р Ирина Костадинова (ръководител екип) и гл. ас. д-р Свилен Кунев.

За контакти и повече информация:

Гл. ас. д-р Ирина Костадинова –  ikostadinova@uni-ruse.bg; тел.: +359878102269


Няма коментари:

Публикуване на коментар