петък, 5 март 2021 г.

Мултипликационно събитие по проект ЕduLab4Future на факултет „Бизнес и мениджмънт“ и АЕГ „Гео Милев“

На 05. март 2021 г. екип от факултет „Бизнес и мениджмънт“ на РУ “Ангел Кънчев“ по проект EduLab4Future (Лаборатория за образование на бъдещето), проведе мултипликационно събитие на тема: Повишаване на образованието за отговорно управление чрез иновативни учебни програми за гражданство и устойчиво развитие на бизнеса. Събитието започна с приветствие от Ректора на Русенския университет, чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, който пожела на всички участници „На добър час!“.


Финансирането е по програма Еразъм+ на Европейската комисия, приоритетна ос КА2, като водещ партньор е Университет Политехника – Букурещ, с участието на:

- UNIVERSITY OF LODZ  (Полша);

- Brno University of Technology (Чехия) и

- центровете за професионално обучение - INFOR ELEA (Италия) и EUROTRAINING SOLUTION (Румъния).

От българска страна се включиха преподаватели от ФБМ, учители и ученици от АЕГ, които от средата на 2020 г. успешно си сътрудничат като изпълняват споразумението за извършване на съвместна дейност между Английска езикова гимназия “Гео Милев”  и Русенски университет “Ангел Кънчев”. Сътрудничеството е пряко подкрепено от МОН и цели получаване на висококачествени знания, умения и компетенции в областта на информационните технологии, STEM направлението и предприемачеството.

Екипът на проекта беше поканил  представители на бизнеса, свързани с млекопреработвателната индустрия по цялата верига на стойността, да представят своите дейности и да могат да дадат директна обратна връзка на учениците.

Работата по този образователен проект дава възможност на русенския екип да използва натрупания си до момента опит и капацитет в обучението по Корпоративна социална отговорност и Предприемачество. Чрез организирането на публичното събитие с мултипликационен характер в Транснационалната Лаборатория за образование на бъдещето EduLab4Future, специалистите по корпоративна социална отговорност на Русенския университет, ще осъществят успешен обмен на иновативни практики при преподаването и бизнес консултирането в тази област.

Целта на практикума е мотивирането на конкурентоспособни млади хора, които да разбират смисъла на устойчивия бизнес като гарант за тяхното бъдеще в активна трансгранична среда. Дейностите се извършват и координират от проф. д-р Диана Антонова – зам.ректор по научноизследователска работа, гл. ас. д-р Ирина Костадинова (ръководител екип) и гл. ас. д-р Свилен Кунев.

За повече информация: гл.ас.д-р Ирина Костадинова, ikostadinova@uni-ruse.bg


Няма коментари:

Публикуване на коментар