вторник, 30 март 2021 г.

Виртуално посещение на "Тед Дизайн 2017" ЕООД

На 30. март 2021 г. се проведе виртуално посещение на "Тед Дизайн 2017" ЕООД.

Виртуалните учебни зали създават нови възможности. Една от тях е посещение във фирма по време на учебен процес. Благодарение на студентката Стефани Стефанова се осъществи една по-различна онлайн лекция по дисциплината Застраховане. Студенти от специалностите "Бизнес мениджмънт" и "Индустриален мениджмънт" успяха да "посетят" семейната фирма "Тед Дизайн 2017" ЕООД и да се запознаят с управлението на застрахователния риск в производствените помещения. 

Във виртуалната зала собственикът на фирмата пожела на студентите от Русенски университет "Ангел Кънчев" да вярват в себе си и да учат!


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg 

Няма коментари:

Публикуване на коментар