вторник, 16 март 2021 г.

Международен yебинар по проект BEYONDSCALE, свързан с академичното предприемачество

На 16. март 2021 г. в Русенски университет "Ангел Кънчев" се състоя международен уебинар по проекта BeyondScale. Домакин на срещата беше Русенският университет, с оперативното координиране на доц. д-р Даниел Павлов. Присъстваха  г-н Рори Нейвин /Ирландия/, партньор по проекта, и г-жа Бриджит Екер /Австрия/, координатор на проекта.


Отбелязваме, че Министерството на образованието и науката на Република България е асоцииран партньор по проекта.

Участваха над двадесет студенти от специалности  „Бизнес мениджмънт“ и „Индустриален мениджмънт“. Русенският университет „Ангел Кънчев“ е единственият участник в проекта от Източна Европа.


Бяха обсъдени възможностите на платформата НEInnovate да стимулира обмен на знания и сътрудничество между бизнеса и университетите. Доц. д-р Даниел Павлов разказа за проведения семинар на 08.12.2020 г. и направи презентация по темата на уебинара. В презентацията си той окуражи студентите да споделят своя личен опит в предприемачеството.


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар