петък, 18 февруари 2022 г.

Студенти от специалност "Индустриален мениджмънт" се запознаха с управленската информационна система bgERP лично от един от нейните създатели

На 18. февруари 2022 г. инж. Милен Георгиев - управител на Експерта ООД представи възможностите на bgERP като "мощно оръжие в конкурентната надпревара". Експертът от практиката сподели със студенти от специалност "Индустриален мениджмънт" личния си опит в програмирането и управлението на бизнес организация. Студентите проявиха интерес и дискутираха функциите, процеса на внедряване и информационната сигурност на уеб базираната система за бизнес управление.Студентите от специалности: "Индустриален мениджмънт" в т.ч. и във филиала в гр. Видин, "Бизнес мениджмънт" и "Дигитален мениджмънт и иновации", по време на практическите упражнения по дисциплината "Управленски информационни системи" от летния семестър на академичната 2021/2022 година ще работят с демонстрационна система, подготвена за учебни цели специално за Русенски университет "Ангел Кънчев", благодарение на споразумението за сътрудничество

Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg 


Няма коментари:

Публикуване на коментар