четвъртък, 3 февруари 2022 г.

Магистри от специалност "Бизнес администрация" успешно защитиха своите дипломни разработки

 На 03. февруари 2022 г. четирима магистри от специалност "Бизнес администрация" защитиха успешно своите дипломни разработки пред Държавна изпитна комисия с председател проф. д-р Диана Антонова и членове: доц. д-р Даниел Павлов, доц. д-р Свилена Рускова, доц. д-р Свилен Кунев, гл. ас. д-р Божана Стойчев и гл. ас. д-р Ирина Костадинова от Факултет "Бизнес и мениджмънт", катедра "Мениджмънт и социални дейности".Уважаеми колеги, пожелаваме на всички Вас здраве, професионални успехи и лично щастие!

На добър час!


Новината подготви гл. ас. д-р Милена Тодорова

Няма коментари:

Публикуване на коментар