вторник, 22 февруари 2022 г.

Обучително посещение на палестински специалисти по клинично хранене в Русенски университет "Ангел Кънчев" приключи успешно

На 23. февруари 2022 г. успешно приключи обучителното посещение на палестински преподаватели по клинично хранене и диететика в Русенски университет „Ангел Кънчев“. В рамките на седмица 10-членната делегация обсъжда с българските си партньори проблеми на специализираното болнично хранене при различни хронични заболявания, храненето на новородени и най съвременните практики, в него въведени от Световната здравна организация, проблеми на националните системи за клинично хранене в държавите членки на Европейския съюз. Като партньор и съ-координатор в проект „Подобряване на практиката в клиничното и диетично хранене в Палестина“, Русенски университет предложи  лекции на европейско ниво, подготвени от преподавателите в катедра „Здравни грижи“ на Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ и катедра „Мениджмънт и социални дейности“ на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ , а като гостуващ лектор в екипа на Русенски университет бе привлечен националния консултант по клинично и диетично хранене проф. д-р Донка Байкова. Гостите от университета Ал Азра в Газа и Палестинския технически колеж благодариха на Ректора на Русенски университет за топлото посрещане и за продължаващото вече две години ползотворно партньорство между палестинските висши учебни заведения и Русенски университет. Академик Христо Белоев, от своя страна им пожела успех в съвсем нелеката задача да променят културата и моделите на установени с години клинични практики, които обаче трябва да бъдат осъвременени и обърнати с лице към пациентските нужди, и ги увери, че както до сега, така и за в бъдеще могат да разчитат на европейския опит, експертиза и сътрудничество в лицето на Русенски университет. 

По време на своето обучение в Русе, палестинските специалисти посетиха и УМБАЛ „Медика“, където им бе представена практиката на лечебното заведение в организацията на клиничното хранене. 

Предстои през следващите месеци представители на българския екип по проекта, финансиран от програма Еразъм на ЕС,  да посети университета Ал Азра за да се оцени на място възможностите за трансфер на европейската експертиза , ноу-хау и опит в системата на клинично хранене в Палестина

Новината подготви: гл. ас. д-р Наталия Венелинова

Няма коментари:

Публикуване на коментар