четвъртък, 24 февруари 2022 г.

Русенският университет се включи в надпреварата за европейски цифрови иновационни хъбове

Русенски университет „Ангел Кънчев“  кандидатства с нов проект за Европейски дигитален хъб по програма Дигитална Европа. Надпреварата е общоевропейска като в България ще има между 3 и 5 хъба. Проектът на Университета обединява общо 13 партньора с доказан опит в дигиталната трансформация на бизнеса и въвеждането на технологии, свързани с изкуствен интелект, добавена и виртуална реалност, кибер сигурност, блокчейн технологии и 3D моделиране. 

Проектът „РУ-ДИХ“ има за цел да подобри конкурентоспособността на регионалните бизнеси на Северозападен и Севeрен-Централен райони за планиране чрез дигитализация на производствени процеси и услуги и въвеждане на иновативни решения, като използва синергията и възможностите на регионалните иновационни екосистеми. Той се базира на силните страни на всички партньори, сред които са Русенската търговско индустриална камара, Българо-румънската търговска камара, Община Русе, Асоциацията на Дунавските общини, иновационната компания Recheck, IT компанията Сирма АД, Клъстър „Изкуствен интелект“, Българско дрон общество,  Клъстър за интеграция на нови технологии  (ETIC), Агенцията за развитие на човешките ресурси, асоциацията Инобридж, както и основаният през миналата година Дунавски дигитален хъб. Русенски университет е водещ партньор и се включва с експертизата на  почти всички свои факултети като водещи за проекта ще бъдат изследователите от Факултет „Природни науки“, Факултет „Бизнес и мениджмънт“ и Факултет „Електротехника, електроника и автоматика“. В случай, че проектът получи зелена светлина, регионалните компании ще могат да се възползват от експертизата  и разработките на лабораториите, които се създават в рамките на Центъра за върхови постижения по проект „УНИТе“, както и тези в обхвата на 5D Алианс – мащабна инициатива за създаване на научно-изследователска инфраструктура в рамките на Националната пътна карта за научна инфраструктура.

„РУ-ДИХ“ e проектиран да предлага интегрирани дигитални услуги, консултации, тестване преди инвестиране, прототипиране, технологичен трансфер в рамките на съществуващи европейски мрежи, промоция и брандиране на продукти и услуги на регионални бизнеси, хибридни обучения и свободно достъпно образователно съдържания, помощ и предварителна оценка за бизнес проекти, насочени към дигитализация и подкрепа за инвеститори.  Всички тези услуги ще се предоставят на компании и публични администрации, за да ускорят изпълнението на процесите/продуктите или услугите чрез цифрови решения. 

Ако проектът „РУ-ДИХ“ бъде финансиран, най-малко 30 компании и 10 публични администрации ще получат подкрепа в рамките на три годишното му изпълнение на стойност почти 3 млн. евро. Пакетите от услуги, включват и разработването и внедряването на инструменти за самоусъвършенстване, консултации в реално време и обучение, подкрепа чрез създаване на споделени работни пространства както и възможност за ползването на най-съвременните лаборатории и техника налична при партньорите в РУ-ДИХ. 

Проектът е подкрепен от  Европейската предприемаческа мрежа, Европейската бизнес мрежа, Българската асоциация на  старт-ъп  компаниите, както и от Еврoпейският дигитален хъб -Валахия. Обединените усилия на двата хъба ще бъдат насочени към създаването и развитието на „Дунавски цифров зелен коридор“, включваща съществуващи и новосъздадени дигитални хъбове в Дунавското пространство.

Новината подготви: гл. ас. д-р Наталия Венелинова


Няма коментари:

Публикуване на коментар