понеделник, 12 септември 2022 г.

График за провеждане на държавни изпити и дипломни защити в катедра Мениджмънт и социални дейности

На вниманието на дипломантите от специалностите:

Бизнес мениджмънт, Публична администрация и Социални дейност (бакалаври) и от магистърските специалности: Предприемачество и иновации, Клинична социална работа и специалност Бизнес администрация с ръководители от кат. Мениджмънт и социални дейности: проф. дн Д. Антонова, доц. С. Рускова, доц. Д. Павлов, доц. С. Кунев, д-р Б. Стойчева, д-р И. Костадинова, д-р М. Тодорова и д-р Н. Венелинова

 

График за провеждане на Държавни изпити за специалностите: Бизнес мениджмънт и Публична администрация:

1. 16.09.2022г. от 10.00ч.  в зала 2Б.412 Държавен изпит по „Теория на управлението“

2. 23.09.2022г. от 13.00ч. в зала – Държавен изпит по „Обща икономическа теория“


График за провеждане на Дипломна защита за специалностите: Бизнес мениджмънт, Публична администрация, Предприемачество и иновации и Бизнес администрация /с ръководители от кат. МСД/:

1. 26.09.2022г. от 14.30ч.  в зала 2Г.404 – Дипломна защита


График за провеждане на Държавен изпит и Дипломна защита за специалност Социални дейности:

1. 17.09.2022г. от 8.30ч. в 2Г.405 – ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за спец. Социални дейности

2. 17.09.2022г. от 8.30ч. в 2Г.404 – ДИПЛОМНА ЗАЩИТА за спец. Социални дейности

3. 17.09.2022г. от 8.30ч. в 2Г.404 – ДИПЛОМНА ЗАЩИТА за спец. Клинична социална работа


За контакт: Ралица Славева 082888726
доц. д-р Свилена Рускова - ръководител на катедра МСД

Няма коментари:

Публикуване на коментар