понеделник, 26 септември 2022 г.

Екип от катедра „Мениджмънт и социални дейности“ взе участие в международен форум за разработване и прилагане на социални иновации

Екип от катедра „Мениджмънт и социални дейности“ на Русенския университет по покана на Федерацията на социалните сдружения в България (ФССБ) взе участие в международен форум за разработване и прилагане на социални иновации в Дунавския регион на Европейския съюз, провел се от 19 до 22 септември в гр. Фрайбург (Германия). В конкурсната програма на събитието за късометражни филми, представящи социални иновации, българското предложение, представено от ФССБ спечели трето място. Премиерата за България на този мултимедиен продукт ще бъде като съпътстващо събитие на Международната научна конференция на университета на 28 октомври в Русе. 

Проф. дн Диана Антонова – ръководител на Университетския научноизследователски комплекс и доц. д-р Свилен Кунев – 5Dalliance Лаборатория за иновативни бизнес и социални модели представиха експертизата, опита и капацитета на университета за разработване на адаптирани решения за социални иновации и социално предприемачество, водещи до разрешаване на значими проблеми и социално благополучие за конкретна общност, група или за даден регион.  В резултат на съвместната работа с представителите на социални сдружения и институции от Австрия, Германия, Хърватия, Босна и Херцеговина, Словения, Сърбия, Румъния, Молдова, Унгария е изградена транснационална мрежа за иновации в социалната сфера. Русенският университет е позициониран като основен партньор на ФССБ за България за участие в проектно предложение по „Програма Дунав“ на Европейския съюз.

Новината подготвиха:

проф. дн Диана Антонова

доц. д-р Свилен Кунев

Няма коментари:

Публикуване на коментар