понеделник, 19 септември 2022 г.

ФБМ посрещна любознателните първокурсници в началото на академичната 2022-2023 година

На 19. септември 2022 г. от 10:00 ч. в зала 2Б.215 бяха посрещнати тържествено студентите, избрали да се обучават в редовна форма, в някоя от бакалавърските специалности: Индустриален мениджмънт; Икономика; Европеистика и глобалистика; Бизнес мениджмънт и Социални дейности.


Проф. дн инж. Красимир Ениманев - председател на Общото събрание на Факултет "Бизнес и мениджмънт" приветсва жадните за знания студенти. Поздрави ги за правилния избор на специалност и ги вдъхнови за ползотворно обучение и още по-успешна реализация.


Доц. д-р Антон Недялков - зам.-декан по учебната работа Факултет "Бизнес и мениджмънт" запозна новите колеги с основните им отговорности, права и задължения. Представи им административните секретари, груповите наставници и част от преподавателите, които с радост ще им споделят знания, опит и ще ги подготвят за качесвено дипломиране и удовлетворяваща кариера.


На добър час, скъпи първокурсници!

Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева


Няма коментари:

Публикуване на коментар