вторник, 28 март 2017 г.

Преподавател от ФБМ в журито на Иновационен лагер за ученици в Русенския университет

На 25. март 2017 г. за пореден път се състоя иновационният лагер за ученици от 11 и 12 клас, както и за ученици от 5-7 клас от няколко русенски гимназии, организиран от клуб по предприемачество към ПМГ „Баба Тонка“ и Русенски университет „Ангел Кънчев“.
 
Темата на инициативата беше: „Учи, спестявай, печели!“ в рамките на световната седмица на парите. Казусът на учениците от средния курс беше   „Предлагане на иновативен продукт или услуга в подкрепа на пчеларите и пчелните семейства“ , а на учениците от горен курс – „Предлагане на алтернативни източници на доходи и възможности за домакинствата“.
Бяха сформирани 13 отбора с по 5 участници от различни училища. В продължение на 3 часа участниците трябваше да решат казус, свързан с финансовата грамотност и предприемачеството. В рамките на 3 минути отборите представиха своите разработки и предложения пред жури, съставено от преподаватели от Русенския университет, представители на Junior Achievment България и местни предприемачи.
 
 
Гл. ас. д-р Свилен Кунев, преподавател във Факултет "Бизнес и мениджмънт" участва в журито, което беше затруднено да разпредели наградите сред креативните участници.
Първо място зае отборът, в който участваха ученици от ПГИУ "Елиас Канети", СУ "Възраждане" и ПАГ "Гео Милев" с предложение за онлайн платформа, която помага на хората да увеличат своята финансова грамотност и предлага възможности за инвестиция на финансови средства - The Milleni.
Участниците от 12-ти клас получиха право да постъпят като студенти в РУ „Ангел Кънчев“ без кандидат-студентски изпит.
 
  

Няма коментари:

Публикуване на коментар