четвъртък, 30 март 2017 г.

Иновационен лагер в СУ "Възраждане" със съдействието на представители на ФБМ


Иновационно състезание  „Световна седмица на парите”, 2017,
организирано на 29 март 2017 като съвместна инициатива на СУ „Възраждане“ , гр. Русе и Център по предприемачество на Русенски университет „Ангел Кънчев” в рамката на световната седмица на парите (27.03.-02.04.2017) Junior achievement  Bulgaria. Участниците са ученици от осми до единайсети клас на СУ „Възраждане“ и СУ “Вела Благоева“, гр. Велико Tърново.

Откриването на състезанието бе направено от Станислав Георгиев - Директор на СУ „Възраждане“  и д-р Ирина Костадинова представител на Русенски университет „Ангел Кънчев”.
Проведеното състезание бе под формата на интензивен уоркшоп за младежи от 15 – 19 години. Сформирани бяха осем екипа, които в рамките на четири часа трябваше да представят своите бизнес идеи като PPT презентация по зададена тема: Учи. Спестявай. Печели. Предлагане на алтернативни източници на доходи и възможности за домакинствата.
Водещите на състезанието, учителите от СУ„Възраждане“, Цветелина Радова, Мария Йорданова и Магдалена Георгиева бяха активно подпомагани от менторите на отделните екипи, студентите от факултет „Бизнес и мениджмънт“ на РУ „Ангел Кънчев”: Боряна Каменова, Ралица Ангелова, Айджан Мюрселова, Несрин Хюсеинова и Айсун Ахмедова.  

Работата на журито в състав: преподавателите от факултет „Бизнес и менидмент“ от РУ “Ангел Кънчев“: д-р Ирина Костадинова,  д-р Преслава Великова; Слави Дяковски - студент от Юридическия факултет на РУ и докторант Елена Колева(СА, Свищов), бе трудна, но и приятна, заради енстусиазма на участниците по време на представянето на техните иновативни идеи.


Като на всяко състезание обаче първото място беше само едно, но победители всъщност бяха всички взели участие в инициативата. Всички участници получиха сертификати, а заелите първите три места екипи и медали осигурени от РУ „Ангел Кънчев”.  

Като финал на тази прекрасна седмица може да се каже, че проведеното състезание е едно добро начало за 2017 по отношение на насърчаване на предприемаческата и иновативна дейност на младите хора в Русе. Дава се тон за по-активна съвместна работа между средните училища и Русенския университет и се предоставя възможност за включване на повече участници в провеждането  на Второто Иновативно младежко ЕКСПО, Русе, 2017. Тези финални думи могат да се считат и като благодарност към учителите от СУ „Възраждане“ и едновременно  покана за още бъдещи съвместни инициативи към ръководството на СУ „Възраждане“, гр. Русе.  
Автори: 
Гл. ас. д-р Ирина Костадинова
Цветелина Радева, преподавател в СУ "Възраждане" - Русе

Няма коментари:

Публикуване на коментар