сряда, 22 март 2017 г.

ФБМ поздравява първокурсниците с най-висок успех за първия семестър

На 22. март 2017 г. от 11:00 ч. в Канев център се проведе "Ден на кариерното ориентиране на първокурсника". Събитието се организира за трета поредна година от Русенския университет и Центъра за кариерно развитие.
Ректорът проф. д-р Велизара Пенчева връчи грамоти и пакети от спонсори на първокурсниците, които са постигнали високи резултати в обучението през зимния семестър на учебната 2016/17 година.

Наградените студенти от Факултет "Бизнес и мениджмънт" са както следва:
  • Таня Георгиева, специалност "Бизнес мениджмънт"
  • Маргарита Георгиева, специалност "Публична администрация"
  • Румен Христов, специалност "Индустриален Мениджмънт"
  • Даниела Илиева, специалност "Маркетинг"
  • Николета Георгиева, специалност "Международни икономически отношения"
  • Хюлия Ахмедова, специалност "Икономика"
  • Деница Димитрова, специалност "Европеистика и многостепенно управление" (на английски език)
  • Мартина Маринова, специалност Европеистика и глобалистика
  • Кристина Бодурова, специалност Европейска и глобална сигурност


Автор: доц. д-р Александър Петков - декан на Факултет "Бизнес и мениджмънт"

Няма коментари:

Публикуване на коментар